https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Ohlédnutí za loňským adventem | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Ohlédnutí za loňským adventem

Začátek nového roku – měsíc leden, není jen startem do nových aktivit, ale také měsícem bilancování toho, co prošlo. Vzpomeňme především adventu, času rozjímání a očekávání, který byl také plný krásných vystoupení a koncertů, setkávání a vzpomínání. Bylo tomu tak i v prosinci roku 2016, kdy kulturní programy města Kolína byly plné krásné hudby, recitace a zpěvu. Nejedním vystoupením se na nich podílely i orchestry a sbory ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně se svými učiteli a žáky, a to nejen v prostorách školy samé, ale i v Městském divadle v Kolíně a v Nymburce, v chrámu sv. Bartoloměje, v klubu Scappino v MěD, v D33 pod režijním vedením Heleny Malehové a Martiny Longinové, a na zájezdech do Opatovic nad Labem a do Prahy. Uskutečnila se i celá řada třídních schůzek, na kterých se děti pochlubily svým rodinám.

A tak měla kolínská veřejnost možnost slyšet Smyčcový orchestr ARCHI s dirigenty Barborou Kubíčkovou a Jiřím Dojčiakem, který kromě svých koncertů také doprovodil Pěvecký sbor kolínského gymnázia se sbormistryní Eliškou Tesařovou – naší bývalou žákyní. Sborovým zpěvem potěšil také pěvecký sbor Cantores Cantant se sbormistrem Petrem Hlavatým, který se kromě svých vystoupení podílel i na koncertu VDO Kolín - Dolní Chvatliny s dirigenty Josefem Šťastným a Ladislavem Zemanem, a s ARCHI na České mši vánoční J. J. Ryby. DPS Boni Bambini měl své vystoupení tentokrát v ZUŠ pod vedením Lenky Dvorníkové ml., ale mohli jsme děti slyšet i na Vánočním koncertu MhFK.

Dechový orchestr ZUŠ koncertoval v Pardubicích pod taktovkou Jiřího Vojtěcha a Lukáše Bořka, stranou nezůstaly ani pobočky školy ve Velkém Oseku pod organizačním vedením Markéty Řehákové, a v Týnci nad Labem a Starém Kolíně pod vedením Karla Civína.

Do adventních koncertů se zapojil i KPH, na kterém zazpívala naše bývalá žákyně Petra Vondrová, dnes renomovaná mezzosopranistka a Ing. David Lesák – sbormistr kolínského pěveckého sboru Continuo, též náš bývalý žák. Ženský komorní sbor v Kolíně, který zkouší v ZUŠ, zazpíval spolu s dalšími sbory z Poděbrad, Kouřimi, Bečvár, Motola a KPS v koncertu Kolínské filharmonie Českou mši vánoční J. J. Ryby v chrámu sv. Bartoloměje.

Prosinec skončil, nastoupil leden a s ním opět celá řada krásných večírků, na které jste všichni srdečně zváni.

 

Jana Blažková

 

zpět na události
https://www.traditionrolex.com/46