https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Mimořádný úspěch ARCHI | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Mimořádný úspěch smyčcového orchestru Archi na soutěži v Olomouci!

Srdečně blahopřejeme k mimořádnému úspěchu smyčcového orchestru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Archi, který pod vedením pana dirigenta Jiřího Dojčiaka získal první místo v celostátním kole soutěže smyčcových orchestrů ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Orchestr Archi zároveň získal ocenění jako absolutní vítěz ve své kategorii a zvláštní ocenění za výbornou interpretaci skladby Jana Zacha. Dirigent souboru Jiří Dojčiak taktéž obdržel zvláštní ocenění za výborné vedení orchestru.

Velké poděkování za poctivou a systematickou práci, za vzornou reprezentaci školy i města Kolína patří všem členům souboru a zejména jeho současnému uměleckému vedení, panu učiteli Jiřímu Dojčiakovi a paní učitelce Barboře Daňkové. Za svědomitou práci nad rámec svých povinností s vybranými hráči orchestru děkujeme také panu učiteli Ondřeji Peterovi.

Blahopřejeme!

Vedení školy

 

zpět na události
https://www.traditionrolex.com/46