Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Mezinárodní festival poezie 2022

Ve Valašském Meziříčí proběhl o prodlouženém víkendu 20. – 23. 10. 2022 57. Mezinárodní festival poezie, kde už podruhé zvítězil žák ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Alexander Koukol.

Tradiční akce se ve dvou věkových kategoriích zúčastnilo 47 oceňovaných recitátorů ze soutěžních přehlídek z Čech, Moravy a Slovenska, aby přednesli ve dvoukolovém vyřazovacím klání svou připravenou poezii a prózu. Sedmičlenná mezinárodní porota, složená z nejvýznamnějších odborníků z Čech a Slovenska, veřejně hodnotila výkony recitátorů od 1 do 10 bodů.

Žák literárně-dramatického oboru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Alexander Koukol, který už 12 let pracuje pod vedením paní učitelky MgA. Martiny Longinové, patřil mezi ty, kteří si po celou dobu soutěže vedli nejlépe. Už po prvním kole byl ve vedoucí pozici a ve druhém kole pak své kvality potvrdil ke konečnému vítězství ve své 2. kategorii. Za své výkony obdržel v soutěži nejvyšší počet bodů včetně desítky, která je porotcem vytažena opravdu výjimečně. Přednášel texty od Václava Havla a Jiřího Ortena. Na závěrečném večeru laureátů si jeden ze svých vítězných textů ještě přednesl a získal diplom i krásnou skleněnou plastiku. Nutno dodat, že nejen Sašův talent, ale i dlouhodobá pracovitost ho v minulosti vynesly již mnohokrát na stupně vítězů i na jiných krajských a celostátních přehlídkách. Blahopřejeme, přejeme Sašovi mnoho dalších úspěchů i radosti z přednesu!

zpět na události