Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Ve dnech 29.7. – 4.8. se uskutečnil letos již devátý ročník mezinárodního výměnného pobytu s výtvarnou tématikou pod názvem „Letní kurz krajinomalby, Kolín 2018“. Spolupořadateli této akce jsou Základní umělecká škola Fr. Kmocha Kolín a Kruh pro práci s mládeží při Zemském úřadu Rosenheim v Bavorsku. Zúčastnilo se celkem dvanáct žáků a studentů z Rosenheimu a okolí a 9 žáků výtvarného oboru naší školy. Společně jsme letos navštívili významné architektonické památky města Kolína a byli jsme přijati místostarostou, panem Michaelem Kašparem v historickém obřadním sále Kolínské radnice.

Uskutečnili se také výlety do Kutné Hory, Prahy a Prachovských skal. Na všech těchto místech účastníci kurzu vytvořili řadu kreseb a přípravných skic, ze kterých potom vycházeli při následné práci v ateliérech výtvarného oboru školy. Takto vzniklé kresby a malby byly v závěru kurzu prezentovány na společné výstavě v prostorách školy. Z vybraných prací bude také vytvořen českoněmecký kalendář pro příští rok. Opět se potvrdilo, že při společné práci a společných zážitcích na výletech se mohou mladí lidé z obou zemí nejlépe poznat a vytvořit neformální kamarádské vztahy. Ohlasy Německých účastníků i našich žáků a jejich rodičů byly velmi pozitivní a všichni se těší na příští ročník, který se uskuteční poblíž Rosenheimu v Jižním Bavorsku.

Michal Dubnický
(ředitel školy)

zpět na události