https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
KOLÍNSKÉ ROVINY 2018 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

„Kolínské roviny 2018“

(výtvarné sympozium a dílna)

4. – 8. 4. 2018

Letos se v ateliérech výtvarného oboru naší školy konalo již páté bienále sympozia a výtvarné dílny Kolínské roviny. Stejně jako v minulých ročnících měli i letos žáci VO možnost pracovat několik dní společně s profesionálními umělci, vyměňovat si s nimi své názory a také pochytit něco z jejich bohatých tvůrčích zkušeností. Zúčastnilo se téměř třicet žáků VO a sedm profesionálních výtvarníků: ak. mal. Teodor Buzu z Tábora (akvarel), Dalia Blauensteiner z rakouské Kremže (malba), Vít V. Pavlík z Volar (malba), Vlastimil Slabý ze Zvěrotic u Soběslavi (fotografie), Vojtěch Kovářík z Jindic (grafika) a také místní – Michal Dubnický (malba) a Pavel Rajdl (dřevěná skulptura). Ten pohotově zaskočil za pražského sochaře Tomáše Perglera, který pro nemoc letos přijet nemohl. Výhodou je, že většina zúčastněných výtvarníků má také bohaté pedagogické zkušenosti a komunikace s žáky tak pro ně není ničím novým.

Celou akci lze, myslím, hodnotit velmi pozitivně jak na základě příznivých ohlasů všech zúčastněných, tak na základě dobré kvality výtvarných prací vzniklých v rámci sympozia. Veřejnost měla možnost se s nimi seznámit na závěrečné výstavě. Potěšitelné pro organizátory bylo také vyjádření umělců, kteří projevili zájem se Kolínských rovin v budoucnu opět zúčastnit. Poděkování patří městu Kolínu za finanční podporu a také Luboši Kubíčkovi za profesionální zpracování propagační grafiky a katalogu.

M. Dubnický

zpět na události
https://www.traditionrolex.com/46