Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády České republiky bude v základních uměleckých školách od pondělí 12. 10. opět probíhat individuální prezenční výuka v hudebním oboru ve formátu jeden učitel, jeden žák.

Ostatní skupinová a kolektivní výuka v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru bude i nadále probíhat distančně.

Nezbytné je důsledné dodržování hygienických opatření:

1. Použití roušky ve všech prostorách školy s výjimkou žáků MŠ a prvního stupně ZŠ a s výjimkou výuky zpěvu a hry na dechové nástroje při vyučování.

2. Dodržování bezpečného odstupu, zejména při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje.

3. Časté větrání učeben.

4. Dezinfekce rukou vždy při vstupu do budovy a po každé vyučovací hodině současně s dezinfekcí často dotýkaných ploch a předmětů.

Do budovy školy mají přístup pouze zaměstnanci školy, žáci účastnící se výuky, případně jejich doprovod. Osoby doprovázející žáky žádáme, aby se nezdržovaly ve společných prostorách školy.

Tento stav má trvat prozatím do pátku 23. 10. 2020.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka neprobíhá. 
26. a 27. 10. je vyhlášeno ministerské volno, 28. 10. je státní svátek a 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Mgr. Michal Dubnický
/ředitel školy/

zpět na události