Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pondělí 12. 4. 2021 v naší škole obnovena individuální prezenční výuka – jeden žák, jeden pedagogický pracovník. Takto vzdělávaných žáků v základních uměleckých školách se netýká testování na onemocnění Covid-19. Při vstupu do školy musí mít žáci zdravotnickou roušku nebo respirátor. Ty lze odložit pouze při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje. Kolektivní výuka ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru bude i nadále probíhat distančně.

Vedení školy

zpět na události