https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
DĚTSKÁ SCÉNA 2022 – krajské kolo | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

DĚTSKÁ SCÉNA 2022 – krajské kolo

Ve středu 27. 4. 2022 se v DDM Kolín uskutečnilo krajské kolo soutěžní recitační přehlídky Dětská scéna.
Ve velké konkurenci recitátorů z celého Středočeského kraje úspěšně obstály dvě naše žákyně – v 1. kategorii Amálie Kašparová a ve 4. kategorii Amálie Vachtová, které si od odborné poroty převzaly Čestná uznání. Jsou ze třídy paní učitelky MgA. M. Longinové.
Oběma žákyním blahopřejeme a přejeme jim mnoho další radosti z přednesu!

zpět na události
https://www.traditionrolex.com/46