Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Ve dnech 26. 4. až 1. 5. 2019 se uskutečnil zájezd smyčcového orchestru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Archi do Říma, a to na pozvání České papežské koleje Jana Nepomuckého, která letos slaví 90 let své existence.Orchestr vedený dirigenty Barborou Daňkovou a Jiřím Dojčiakem si pro tento zájezd připravil koncert z děl A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších. Koncert se uskutečnil v pondělí 29. 4. v 17:00 hodin v kapli sv. Václava v prostorách koleje jako součást oslav výročí. Na koncertě byli také přítomni rektor Papežské koleje Roman Czudek a velvyslanec při svatém stolci Václav Kolaja.

Výkon orchestru byl přijat s velkým nadšením a obdivem a publikum odměnilo mladé umělce bouřlivými ovacemi. Poděkování patří všem členům orchestru i jeho uměleckým vedoucím za vzornou reprezentaci školy, města Kolína i České republiky v zahraničí, ale také členovi orchestru Františku Čechovi, díky jehož iniciativě a organizačním dovednostem se mohla celá akce uskutečnit.

zpět na události