Úvodní strana

 

 

Jsme klasická čtyřoborová základní umělecká škola s kapacitou 1350 žáků. Svojí činností navazujeme na první městskou hudební školu, která byla v Kolíně založena již v roce 1932.

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průptravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Taneční obor je u nižších ročníků zaměřen na taneční průpravu a lidový tanec, později na současný tanec a klasickou taneční techniku.

 

Ples 2018

 

 

 

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

FOTOGALERIE: http://zuskolin.rajce.idnes.cz/


 škola

 

 

 

 informace o způsobu platby školného

 

Úhradu školného je možné provádět pouze

BEZHOTOVOSTNĚ

/bankovním převodem nebo složenkou/.

 

číslo účtu školy: 2564473339/0800

 

Rozhodující informací pro správné přiřazení platby konkrétnímu žákovi je
VARIABILNÍ SYMBOL, který je žákům přidělován vždy nový na každé pololetí.

 

Informaci o tomto variabilním symbolu, výši platby za dané pololetí a čísle účtu obdrží každý žák od svého učitele, a to v písemné formě vždy na začátku každého pololetí.

 

Školné je hrazeno pololetně (mimořádně lze po dohodě i ročně nebo měsíčně).

 

Úhrada školného (půjčovného) za 1. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 31. října daného kalendářního roku.

Úhrada školného (půjčovného) za 2. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 31. března daného kalendářního roku.

 

NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A PŮJČOVNÉHO MŮŽE BÝT

DŮVODEM K UKONČENÍ STUDIA!

 

 

Za správné a včasné provedení úhrad školného a půjčovného děkujeme.

Mgr. Michal Dubnický (ředitel školy)

 

 

 

Galerie v zahradě odkaz

galerie odkaz

Aktuálně

29.1.2018
Výtvarná laboratoř - možnosti otisku
Odborný kurz pro pedagogy VO ZUŠ v naší škole.
16.3.2017
Klavírní soutěž ZUŠ
Žáci naší školy postoupili do krajského kola.
13.2.2017
Výtvarný obor v Zásmukách
Klášterní labyrinty
17.1.2017
Co se děje v hudebním oboru školy
Ohlédnutí za loňským adventem
25.10.2016
aktivity výtvarného oboru
Žáci VO navštívili několik výstav.
Archiv aktualit