MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Informace vedení školy

Více

IVANA SVOBODOVÁ – OBRAZY A KRESBY

26/02 – 22/04/2020

Více o výstavě

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

15., 16. a 17. června 2020

Více

Smyčcový orchestr
Archi

Více o Archi

Obory na naší škole

Aktuality

Galerie v zahradě

Interiér Galerie v zahradě

Výstavy současného umění

  • Otevřeno pondělí až pátek od 10:00 do 18:00 hodin
  • Celoroční provoz – mimo školní prázdniny
  • Bezbariérový přístup z ulice – výtah do 3. patra
  • Zajištění kvalitní propagace
  • Dobré instalační zázemí (sokly, nielsen rámy, vitríny, závěsný systém)
  • Dva výstavní prostory:
  • Podkroví budovy ZUŠ
  • Átriová zahrada s proskleným zastřešeným prostorem
stránky galerie