Talentové zkoušky

Úvodní strana / Talentové zkoušky

 

 

 

Podmínkou přijetí žáka je složení talentové zkoušky.


předběžná elektronická přihláška:

Jedná se pouze o předběžnou informaci pro školu. Před účastí na talentové zkoušce není nutno předběžnou přihlášku zasílat na školu.

 

http://www.jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k002

 

Talentové zkoužky do všech oborů probíhají každoročně vždy poslední pondělí, úterý a středu v květnu od 14:00 do 17:00 hodin.

 Talentové zkoušky 2017

 

Předpoklady pro přípravné studium v hudebním oboru:

(od 5 let)


Zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte.
Transpozice do jiné tóniny - zjištění hlasového rozsahu.

Zopakování předehraného a předzpívaného tónu v hlasovém rozsahu dítěte.

Zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte.

Zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů.

 

U mimořádně šikovných dětí využít v rytmických modelech tečkovaný rytmus, synkopu a triolu, poznávání vyššího a nižšího tónu z harmonicky zahraného dvojzvuku, event. poznat sluchem počet (2 - 3) zahraných tónů harmonicky.

 

 

 

Požadavky u talentových zkoušek do výtvarného oboru:

 (od 5 let)

 

Malba - namaluj podle představy výjev s postavami, například scénu z pohádky. Zaměř se na pohyb figur, barevnost kompozice a snaž se využít celou plochu formátu. Technika je libovolná.

Kresba - nakresli předmět podle modelu, snaž se správně zachytit proporce celku a charakteristické detaily. Kresli tužkou nebo jiným kreslířským materiálem.

Modelování - vytvaruj z modelíny zvířátko, zaměř se na trojrozměrné vyjádření objemu a pokus se naznačit pohyb.

 

Můžeš také přinést na ukázku své domácí práce, není to však povinné.

 

 

 

 

Předpoklady pro přípravné studium v tanečním oboru:

(od 5 let)

 

Rytmické vnímání - běh, chůze podle klavíru, vytleskávání rytmu.

Tělěsné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře.

Celková muzikálnost - vytleskávání říkadla, zpěv písničky a její vytleskání.

 

 

 

Předpoklady pro přípravné studium v literárně dramatickém oboru:

(od 6 let)

 

Správná výslovnost - opakování různých jazykolamů.

Pohybové dispozice - pohybová etuda na dané téma, schopnost vyjádřit se neverbálně, celková ohebnost.

Představivost - schopnost rozvinout fantazii v jednoduché improvizaci.

Recitace - přednes básně, říkadla nebo četba předloženého textu.

 

 

 

 

 

 

 

Galerie v zahradě odkaz

galerie odkaz

Aktuálně

16.3.2017
Klavírní soutěž ZUŠ
Žáci naší školy postoupili do krajského kola.
13.2.2017
Výtvarný obor v Zásmukách
Klášterní labyrinty
17.1.2017
Co se děje v hudebním oboru školy
Ohlédnutí za loňským adventem
25.10.2016
aktivity výtvarného oboru
Žáci VO navštívili několik výstav.
2.6.2016
Lidice 2016
Mezinárodní dětská výtvarná výstava "Lidice 2016"
Archiv aktualit