Důležité info

Úvodní strana / Důležité info

 elektronická přihláška :

http://www.jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k002

 

 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

 

Pro veřejnost kancelář školy otevřena:

Po - Pá        13:00 - 16:00 hod.

návštěvu v jiném termínu je nutno předem dohodnout na telefonu 321 722 588

 

Úhradu školného je možné provádět pouze BEZHOTOVOSTNĚ

/bankovním převodem nebo složenkou/

číslo účtu školy: 2564473339/0800

 

Rozhodující informací pro správné přiřazení platby konkrétnímu žákovi je VARIABILNÍ SYMBOL,

který je žákům přidělován vždy nový na každé pololetí.

Informaci o tomto variabilním symbolu, výši platby za dané pololetí a čísle účtu obdrží každý žák od svého učitele, a to v písemné formě vždy na začátku každého pololetí.

Školné je hrazeno pololetně /mimořádně lze po dohodě i ročně nebo měsíčně/.

Úhrada školného /půjčovného/ za 1. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 31. října daného kalendářního roku.

Úhrada školného /půjčovného/ za 2. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 31. března daného kalendářního roku.

 

NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A PŮJČOVNÉHO MŮŽE BÝT

DŮVODEM K UKONČENÍ STUDIA!

 

Za správné a včasné provedení úhrad školného a půjčovného děkujeme.

 

 

 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Kolín od 4. 9. 2017

 

vyhláška ředitele školy pro školní rok 2017/2018

Obor

Měsíčně

 

Pololetně

 

Hodin týdně

Taneční obor

200

225

250

260

520

1000

1125

1250

1300

2600

1

1,5

2      

3-4   

rozšířené vyučování

Výtvarný obor

260

250

340

1300

1250

1700

3

2

rozšířené vyučování

Liter. dramatický obor

200

250

260

1000

1250

1300

1

2

3

Hudební obor

180

 

 

 

300

 

150

 

 

340

 

 

  90

  900

 

 

 

1500

 

  750

 

 

1700

 

 

  450

kolektivní výuka,

pěvecký sbor /bez sólové výuky/

 

1 hodina individuální výuky 

 

skupinová výuka, nástrojový /pěvecký/ kroužek, PHV

 

1,5 hodiny individuální výuky

 

souborová, orchestrální a komorní hra - /bez individuální výuky/

4. ZŠ s rozšíř. HV /1 - 6 tř./přípravná hudební výchova

240

1200

do 6. tř. ZŠ - vyšší ročníky ZŠ platí plné školné viz výše

Studium pro dospělé ve všech oborech /VŠ, výdělečné činní, cizinci ze zemí mimo EU /ne rezidenti/

680

3400

1h individuální výuky

a 2-3h kolektivní výuky

 

 

Žák, který navštěvuje více oborů nebo více nástrojů, platí za každý z nich.

 

 

Nenárokové slevy na školném          

 

a/ sociální - formulář v kanceláři - s potvrzenými doklady o příjmu celé rodiny předložit do 15.9. či do 15.1.

 

b/ prospěchové - u žáků, kteří uspěli v oblastních a národních kolech soutěží ZUŠ /schvaluje umělecká rada/

 

c/ nástrojové - u žáků, hrajících na tubu, tenor, baryton, kontrabas, violoncello, fagot, pozoun

 

Ukončení studia: písemně u třídního učitele k prvnímu dni následujícího měsíce. V případě ukončení během pololetí po termínu splatnosti školného je uhrazeno školné za celé započaté pololetí.

  

Galerie v zahradě odkaz

galerie odkaz

Aktuálně

16.3.2017
Klavírní soutěž ZUŠ
Žáci naší školy postoupili do krajského kola.
13.2.2017
Výtvarný obor v Zásmukách
Klášterní labyrinty
17.1.2017
Co se děje v hudebním oboru školy
Ohlédnutí za loňským adventem
25.10.2016
aktivity výtvarného oboru
Žáci VO navštívili několik výstav.
2.6.2016
Lidice 2016
Mezinárodní dětská výtvarná výstava "Lidice 2016"
Archiv aktualit